Vprašalnik o STRESU

Odgovorite na naslednja vprašanja in ugotovite, ali in koliko stresa doživljate pri delu. Odgovarjajte iskreno, skladno s tem, kako se v tem obdobju počutite pri delu. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo le par minut, saj ima vprašalnik 15 postavk. Ko izpolnite vprašalnik do konca, vnesite le vaše podatke o starosti in spolu ter prejeli boste interpretacijo vaših rezultatov.

VPRAŠALNIK

 stres

Kaj je stres?

Kako si lahko pomagam, ko doživljam stres?