Vprašalniki

Na Inštitutu C.A.R. vam želimo pomagati pri iskanju informacij o sebi.  Zato namenjamo razvoju raznih psiholoških vprašalnikov in testov posebno pozornost. Zavedamo se, da lahko pridemo s kakovostnim psihološkim vprašalnikom do kakovostnega profila posameznika. Ta služi kot osnova spoznavanju sebe in lastnega vedenja v običajnih in stresnih situacijah. Še bolj pomembno pa je to, da lahko informacije služijo za osebno rast, za načrtovanje sprememb in trening učinkovitejših vzorcev vedenj.