M. E. P. Seligman: Naučimo se optimizma

Na Inštitutu C.A.R. smo optimisti. Sicer ne taki, ki vidijo vse v rožicah, ampak taki, ki se zavedajo, da lahko posameznik z lastno aktivnostjo in pozitivno naravnanostjo marsikaj v življenju spremeni in doseže. Tudi pred zelo težkimi situacijami, problemi in »velikimi stresi« vemo, da ima vsak od nas, moč nekaj narediti, da bi se bolj učinkovito soočal s situacijo. Knjiga Naučimo se optimizma je še bolj podprla naše prepričanje, da je boljše biti optimist kot pesimist. Naredila je še več. Odprla je novo dimenzijo razmišljanja – pesimizem lahko opustimo, ker nam ne koristi, optimizma pa se lahko naučimo. Knjiga omogoča razumevanje, kako smo se ljudje naučili pozicije nemoči – prepričanja, da je vse, kar naredimo brezupno. Pomembnejše pa je to, da knjiga tudi razloži, kako se lahko od-naučimo nemoči in se naučimo optimizma. Optimizem in pesimizem sta dva različna pogleda na svet, dva različna načina, kako si ljudje razlagamo dogodke v našem življenju. Ti pogledi in razlage nastanejo v nas samih, to so naše vsebine, mi jih kreiramo in mi jih lahko spremenimo. Kako? Odgovor se skriva v knjigi.