Ana Domenis Cankar

Sem Ana Domenis Cankar rojena februarja 1984, po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja. V tem trenutku se usposabljam za svetovanje po principih realitetne terapije in teorije izbire ter opravljam doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. V okviru doktorskega študija me predvsem zanima raziskovanje življenjskega prehoda iz obdobja mladostništva v obdobje odraslosti. Opravila sem tudi izobraževanje iz hipnoze. Področja interesov pri mojem delu na Inštitutu C.A.R. so delavnice za podjetja, za različne skupine odraslih in mladostnike, delo z mladimi, oblikovanje psiholoških profilov, osebno svetovanje in oblikovanje psiholoških vprašalnikov.