Koncept dela

Inštitut C.A.R. razvija lastni koncept dela, ki temelji na konceptu Teorije izbire

Inštitut C.A.R. je nastal z željo po oblikovanju ponudbe, ki ljudem omogoča, da na enem mestu najdejo storitve, s katerimi lahko razvijejo svoje potenciale, želje, cilje in interese tako na osebnem kot na poslovnem področju. Poglavitni cilj delovanja Inštituta C.A.R. je opolnomočenje posameznikov za samostojne, avtonomne in modre odločitve s ciljem živeti usklajeno, polno in harmonično življenje s sabo in svojim okoljem. Inštitut C.A.R. se razvija v center celovite ponudbe, ki ljudem omogoča dostop do neodvisnih vrhunskih znanj, s pomočjo katerih posamezniki in skupine razvijajo kompetence za učinkovito upravljanje odnosov in za doseganje osebnih in poslovnih ciljev.

Naš stalni delokrog obsega osebno, poslovno in duhovno področje dela skozi vsa življenjska obdobja.

Z najsodobnejšimi znanji in tehnikami izvajamo:

–           predavanja,

–          delavnice,

–          svetovanje,

–          osebnostno psihološko testiranje in profiliranje,

–          kompetenčne profile,coaching in E-coaching.

Preko naših storitev vam pomagamo razumeti sebe, soočiti se s svojimi šibkimi stranmi in unovčiti potenciale. Naj gre za podjetje, družino, lokalno skupnost, šolo ali državo –  uspeh je vedno odvisen od nas samih – našega medsebojnega razumevanja, modrih odločitev in sodelovanja. Skupaj lahko dosežemo harmonijo produktivnosti, osebnega zadovoljstva in sreče.

Inštitut C.A.R. deluje v skladu s splošno sprejetimi načeli etike in vrednot ter globokega spoštovanja posameznikov in njihove svobodne volje.