Delavnice in Predavanja

Na Inštitutu C.A.R. razvijamo kakovostna znanja in storitve z namenom, da bi lahko posamezniki pri nas našli tisto, kar potrebujejo za razvijanje svojih potencialov, za doseganje ciljev, interesov, soočanje z izzivi in težavami ter za kakovostnejše in izpolnjujoče življenje.

Na delavnicah in predavanjih širimo naše znanje s ciljem, da bi vsak udeleženi našel nekaj zase. Usmerjamo se na različna področja življenja: osebno, družinsko in poslovno področje.Teme in primeri, ki jih obravnavamo na delavnicah in predavanjih so zato uporabna na vseh treh področjih življenja.

Smo praktični in konkretni, zato posameznike učimo takšne stvari, ki jih lahko takoj uporabijo v svojem vsakdanu v odnosu do sebe, do družine in pri delu. Značilnost našega dela na delavnicah in predavanjih je ta, da delamo interaktivno: odgovarjamo na vprašanja udeleženih, delamo na konkretnih primerih, ki nam jih udeleženi ponudijo in poskušamo izpolniti pričakovanja, s katerimi udeleženi pridejo k nam (če so le realna). Na tak način lahko vsak udeleženi res dobi nekaj zase.